Crystalens kapasiteli

İlk kullanılan AGİL olan Crystalens hayal kırıklığı yaratsa da yeni geliştirilen GİL’lerle başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Yeni tasarım lenslerde AGİL kapsüler kese yerine sulkusa yerleştirilmektedir. Gelecekte bu lenslere torik mekanizmanın da ilave edilebileceği düşünülmektedir. Başka bir seçenek, bir gözü bir multifokal IOL kullanmaktır ve başka tür presbiyopi düzelten IOL olmadan net görüş için yelpazesini genişletmek bu prim IOL’lerde her birinin benzersiz faydalarından yararlanmak için diğer gözde IOL kapasiteli bir Crystalens denilen gözlük.

Multifokal Göz İçi Lensler Optik Gözlük Lens